TsP-SA: usage of time series techniques on healthcare data

Soheila Mehrmolaei, Mohammad Reza Keyvanpour. TsP-SA: usage of time series techniques on healthcare data. IJEH, 10(3):190-230, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.