C Measurement Without Blanking Time for Short-Circuit Protection of High-Power IPM

Zhaoliang Meng, Yuan Yang, Yong Gao, Shengsheng Ai, Zhengpeng Fang, Yang Wen, Lei Wu. C Measurement Without Blanking Time for Short-Circuit Protection of High-Power IPM. IEEE Access, 8:64475-64485, 2020. [doi]

Authors

Zhaoliang Meng

This author has not been identified. Look up 'Zhaoliang Meng' in Google

Yuan Yang

This author has not been identified. Look up 'Yuan Yang' in Google

Yong Gao

This author has not been identified. Look up 'Yong Gao' in Google

Shengsheng Ai

This author has not been identified. Look up 'Shengsheng Ai' in Google

Zhengpeng Fang

This author has not been identified. Look up 'Zhengpeng Fang' in Google

Yang Wen

This author has not been identified. Look up 'Yang Wen' in Google

Lei Wu

This author has not been identified. Look up 'Lei Wu' in Google