Prediction Method of Driving Strategy of High-Power IGBT Module Based on MEA-BP Neural Network

Zhaoliang Meng, Yuan Yang, Yong Gao, Shengsheng Ai, Yue Zhang, Yaru Lv, Zetao Zhang, Yang Wen, Lei Wu, Ping Zhang 0003, John Douglas Thomson. Prediction Method of Driving Strategy of High-Power IGBT Module Based on MEA-BP Neural Network. IEEE Access, 8:94731-94747, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.