Comprehensive neural networks for guilty feelings in young adults

Seishu Nakagawa, Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Rui Nouchi, Atsushi Sekiguchi, Yuka Kotozaki, Carlos Makoto Miyauchi, Kunio Iizuka, Ryoichi Yokoyama, Takamitsu Shinada, Yuki Yamamoto, Sugiko Hanawa, Tsuyoshi Araki, Hiroshi Hashizume, Keiko Kunitoki, Yuko Sassa, Ryuta Kawashima. Comprehensive neural networks for guilty feelings in young adults. NeuroImage, 105:248-256, 2015. [doi]

@article{NakagawaTTNSKMI15,
 title = {Comprehensive neural networks for guilty feelings in young adults},
 author = {Seishu Nakagawa and Hikaru Takeuchi and Yasuyuki Taki and Rui Nouchi and Atsushi Sekiguchi and Yuka Kotozaki and Carlos Makoto Miyauchi and Kunio Iizuka and Ryoichi Yokoyama and Takamitsu Shinada and Yuki Yamamoto and Sugiko Hanawa and Tsuyoshi Araki and Hiroshi Hashizume and Keiko Kunitoki and Yuko Sassa and Ryuta Kawashima},
 year = {2015},
 doi = {10.1016/j.neuroimage.2014.11.004},
 url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.11.004},
 researchr = {https://researchr.org/publication/NakagawaTTNSKMI15},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {NeuroImage},
 volume = {105},
 pages = {248-256},
}