Leveraging domain information to restructure biological prediction

Xiaofei Nan, Gang Fu, Zhengdong Zhao, Sheng Liu, Ronak Y. Patel, Haining Liu, Pankaj R. Daga, Robert J. Doerksen, Xin Dang, Yixin Chen, Dawn Wilkins. Leveraging domain information to restructure biological prediction. BMC Bioinformatics, 12(S-10), 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.