Distributed resource allocation in cloud-based wireless multimedia social networks

Guofang Nan, Zhifei Mao, Minqiang Li, Yan Zhang, Stein Gjessing, Honggang Wang, Mohsen Guizani. Distributed resource allocation in cloud-based wireless multimedia social networks. IEEE Network, 28(4):74-80, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.