Biomarker discovery using 1-norm regularization for multiclass earthworm microarray gene expression data

Xiaofei Nan, Nan Wang, Ping Gong, Chaoyang Zhang, Yixin Chen, Dawn Wilkins. Biomarker discovery using 1-norm regularization for multiclass earthworm microarray gene expression data. Neurocomputing, 92:36-43, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.