Fixed-time tracking control for nonholonomic mobile robot

Meiying Ou, Haibin Sun, Zhenxing Zhang, Lingchun Li, Xiang-ao Wang. Fixed-time tracking control for nonholonomic mobile robot. Kybernetika, 57(2):220-235, 2021. [doi]

Bibliographies