A 50.1-Gb/s 60-GHz CMOS Transceiver for IEEE 802.11ay With Calibration of LO Feedthrough and I/Q Imbalance

Jian Pang, Shotaro Maki, Seitarou Kawai, Noriaki Nagashima, Yuuki Seo, Masato Dome, Hisashi Kato, Makihiko Katsuragi, Kento Kimura, Satoshi Kondo, Yuki Terashima, Hanli Liu, Teerachot Siriburanon, Aravind Tharayil Narayanan, Nurul Fajri, Tohru Kaneko, Toru Yoshioka, Bangan Liu, Yun Wang, Rui Wu, Ning Li 0009, Korkut Kaan Tokgoz, Masaya Miyahara, Atsushi Shirane, Kenichi Okada. A 50.1-Gb/s 60-GHz CMOS Transceiver for IEEE 802.11ay With Calibration of LO Feedthrough and I/Q Imbalance. J. Solid-State Circuits, 54(5):1375-1390, 2019. [doi]

@article{PangMKNSDKKKKTL19,
 title = {A 50.1-Gb/s 60-GHz CMOS Transceiver for IEEE 802.11ay With Calibration of LO Feedthrough and I/Q Imbalance},
 author = {Jian Pang and Shotaro Maki and Seitarou Kawai and Noriaki Nagashima and Yuuki Seo and Masato Dome and Hisashi Kato and Makihiko Katsuragi and Kento Kimura and Satoshi Kondo and Yuki Terashima and Hanli Liu and Teerachot Siriburanon and Aravind Tharayil Narayanan and Nurul Fajri and Tohru Kaneko and Toru Yoshioka and Bangan Liu and Yun Wang and Rui Wu and Ning Li 0009 and Korkut Kaan Tokgoz and Masaya Miyahara and Atsushi Shirane and Kenichi Okada},
 year = {2019},
 doi = {10.1109/JSSC.2018.2886338},
 url = {https://doi.org/10.1109/JSSC.2018.2886338},
 researchr = {https://researchr.org/publication/PangMKNSDKKKKTL19},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {J. Solid-State Circuits},
 volume = {54},
 number = {5},
 pages = {1375-1390},
}