A 50.1-Gb/s 60-GHz CMOS Transceiver for IEEE 802.11ay With Calibration of LO Feedthrough and I/Q Imbalance

Jian Pang, Shotaro Maki, Seitarou Kawai, Noriaki Nagashima, Yuuki Seo, Masato Dome, Hisashi Kato, Makihiko Katsuragi, Kento Kimura, Satoshi Kondo, Yuki Terashima, Hanli Liu, Teerachot Siriburanon, Aravind Tharayil Narayanan, Nurul Fajri, Tohru Kaneko, Toru Yoshioka, Bangan Liu, Yun Wang, Rui Wu, Ning Li 0009, Korkut Kaan Tokgoz, Masaya Miyahara, Atsushi Shirane, Kenichi Okada. A 50.1-Gb/s 60-GHz CMOS Transceiver for IEEE 802.11ay With Calibration of LO Feedthrough and I/Q Imbalance. J. Solid-State Circuits, 54(5):1375-1390, 2019. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.