Video Analysis in the Assessment of the Volleyball Setter's Competitive Behavior

Aikaterini Papadimitriou, Nikolaos Aggelousis, Panagiotis Antoniou, S. Mellas, Kyriakos Taxildaris. Video Analysis in the Assessment of the Volleyball Setter's Competitive Behavior. Int. J. Comp. Sci. Sport, 2(1), 2003.

Abstract

Abstract is missing.