ROTA: An Archipelago-Wide Area Network for High Speed Communication to Ships

Ioannis Papaefstathiou, Euripides Sotiriades, Stratos Apostolakis, Apostolos Dollas, Pantelis N. Karamolegkos, Marios Logaras, Ioannis Chatzigiannakis, Leonidas Vasilikiotis, Maria Emmanouilidou, Stavros Aggelidakis, Petros Hatzidakis. ROTA: An Archipelago-Wide Area Network for High Speed Communication to Ships. In 16th Panhellenic Conference on Informatics, PCI 2012, Piraeus, Greece, October 5-7, 2012. pages 271-275, IEEE Computer Society, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.