The Impacts of User Experience on User Loyalty Based on O2O Innovation Platform

Yilei Pei, Wanxin Xue, Yong Yang, Dandan Li, Yi Li. The Impacts of User Experience on User Loyalty Based on O2O Innovation Platform. JECO, 17(2):79-87, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.