Multivariate Pattern Analysis of EEG-Based Functional Connectivity: A Study on the Identification of Depression

Hong Peng, Chen Xia, Zihan Wang, Jing Zhu, Xin Zhang, Shuting Sun, Jianxiu Li, Xiaoning Huo, Xiaowei Li 0005. Multivariate Pattern Analysis of EEG-Based Functional Connectivity: A Study on the Identification of Depression. IEEE Access, 7:92630-92641, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.