ARGO: A Big Data Framework for Online Trajectory Prediction

Petros Petrou, Panagiotis Nikitopoulos, Panagiotis Tampakis, Apostolos Glenis, Nikolaos Koutroumanis, Georgios M. Santipantakis, Kostas Patroumpas, Akrivi Vlachou, Harris V. Georgiou, Eva Chondrodima, Christos Doulkeridis, Nikos Pelekis, Gennady L. Andrienko, Fabian Patterson, Georg Fuchs, Yannis Theodoridis, George A. Vouros. ARGO: A Big Data Framework for Online Trajectory Prediction. In Proceedings of the 16th International Symposium on Spatial and Temporal Databases, SSTD 2019, Vienna, Austria, August 19-21, 2019. pages 194-197, ACM, 2019. [doi]

@inproceedings{PetrouNTGKSPVGC19,
 title = {ARGO: A Big Data Framework for Online Trajectory Prediction},
 author = {Petros Petrou and Panagiotis Nikitopoulos and Panagiotis Tampakis and Apostolos Glenis and Nikolaos Koutroumanis and Georgios M. Santipantakis and Kostas Patroumpas and Akrivi Vlachou and Harris V. Georgiou and Eva Chondrodima and Christos Doulkeridis and Nikos Pelekis and Gennady L. Andrienko and Fabian Patterson and Georg Fuchs and Yannis Theodoridis and George A. Vouros},
 year = {2019},
 doi = {10.1145/3340964.3340988},
 url = {https://doi.org/10.1145/3340964.3340988},
 researchr = {https://researchr.org/publication/PetrouNTGKSPVGC19},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 pages = {194-197},
 booktitle = {Proceedings of the 16th International Symposium on Spatial and Temporal Databases, SSTD 2019, Vienna, Austria, August 19-21, 2019},
 publisher = {ACM},
 isbn = {978-1-4503-6280-1},
}