MENDA: a comprehensive curated resource of metabolic characterization in depression

JunCai Pu, Yue Yu, Yiyun Liu, Lu Tian, Siwen Gui, Xiaogang Zhong, Chu Fan, Shaohua Xu, Xuemian Song, Lanxiang Liu, Lining Yang, Peng Zheng, Jianjun Chen, Ke Cheng, Chanjuan Zhou, Haiyang Wang, Peng Xie. MENDA: a comprehensive curated resource of metabolic characterization in depression. Briefings in Bioinformatics, 21(4):1455-1464, 2020. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.