PROMETHEE for prioritized criteria

Xiuli Qi, Xiaohan Yu, Lei Wang 0012, Xianglin Liao, Suojuan Zhang. PROMETHEE for prioritized criteria. Soft Comput., 23(22):11419-11432, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.