Jensen-Shannon Divergence Based Secure Authentication Method on Smart Phones

Shuangyuan Qiao, Yong Zeng, Lingjie Zhou, Hi-Hong Liu, Jianfeng Ma. Jensen-Shannon Divergence Based Secure Authentication Method on Smart Phones. J. Inf. Sci. Eng., 34(4):961-976, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.