Mining and ranking users' intents behind queries

Pengjie Ren, Zhumin Chen, Jun Ma, Shuaiqiang Wang, Zhiwei Zhang, Zhaochun Ren. Mining and ranking users' intents behind queries. Inf. Retr., 18(6):504-529, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.