User session level diverse reranking of search results

Pengjie Ren, Zhumin Chen, Jun Ma, Shuaiqiang Wang, Zhiwei Zhang, Zhaochun Ren, Tinghuai Ma. User session level diverse reranking of search results. Neurocomputing, 274:66-79, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.