DE 2: localization based on the rotating RSS using a single beacon

Liqing Ren, XiaoJiang Chen, Binbin Xie, Zhanyong Tang, Tianzhang Xing, Chen Liu, Weike Nie, Dingyi Fang. DE 2: localization based on the rotating RSS using a single beacon. Wireless Networks, 22(2):703-721, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.