Congestion control in named data networking - A survey

Yongmao Ren, Jun Li, Shanshan Shi, Lingling Li, Guodong Wang, Beichuan Zhang. Congestion control in named data networking - A survey. Computer Communications, 86:1-11, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.