N2@C reactions

Yi Ren, Xi-Guang Wei, Si-Jia Ren, Kai-Chung Lau, Ning-Bew Wong, Wai-Kee Li. N2@C reactions. Journal of Computational Chemistry, 34(23):1997-2005, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.