Real-time soft shadows in dynamic scenes using spherical harmonic exponentiation

Zhong Ren, Rui Wang, John Snyder, Kun Zhou, Xinguo Liu, Bo Sun, Peter-Pike J. Sloan, Hujun Bao, Qunsheng Peng, Baining Guo. Real-time soft shadows in dynamic scenes using spherical harmonic exponentiation. ACM Trans. Graph., 25(3):977-986, 2006. [doi]

Abstract

Abstract is missing.