Rebalancing Bike Sharing Systems for Minimizing Depot Inventory and Traveling Costs

Yaping Ren, Fu Zhao, Hongyue Jin, Zihao Jiao, Leilei Meng, Chaoyong Zhang, John W. Sutherland. Rebalancing Bike Sharing Systems for Minimizing Depot Inventory and Traveling Costs. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 21(9):3871-3882, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.