3 power amplifier with π-type network

Chuicai Rong, Xiansuo Liu, Yuehang Xu, Mingyao Xia, Ruimin Xu, Tiedi Zhang. 3 power amplifier with π-type network. IEICE Electronic Express, 14(9):20170260, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.