7.1 A low-power 64Gb MLC NAND-flash memory in 15nm CMOS technology

Mario Sako, Yoshihisa Watanabe, Takao Nakajima, Jumpei Sato, Kazuyoshi Muraoka, Masaki Fujiu, Fumihiro Kouno, Michio Nakagawa, Masami Masuda, Koji Kato, Yuri Terada, Yuki Shimizu, Mitsuaki Honma, Akihiro Imamoto, Tomoko Araya, Hayato Konno, Takuya Okanaga, Tomofumi Fujimura, Xiaoqing Wang, Mai Muramoto, Masahiro Kamoshida, Masatoshi Kohno, Yoshinao Suzuki, Tomoharu Hashiguchi, Tsukasa Kobayashi, Masashi Yamaoka, Ryuji Yamashita. 7.1 A low-power 64Gb MLC NAND-flash memory in 15nm CMOS technology. In 2015 IEEE International Solid-State Circuits Conference, ISSCC 2015, Digest of Technical Papers, San Francisco, CA, USA, February 22-26, 2015. pages 1-3, IEEE, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.