A Low Power 64 Gb MLC NAND-Flash Memory in 15 nm CMOS Technology

Mario Sako, Yoshihisa Watanabe, Takao Nakajima, Jumpei Sato, Kazuyoshi Muraoka, Masaki Fujiu, Fumihiro Kono, Michio Nakagawa, Masami Masuda, Koji Kato, Yuri Terada, Yuki Shimizu, Mitsuaki Honma, Akihiro Imamoto, Tomoko Araya, Hayato Konno, Takuya Okanaga, Tomofumi Fujimura, Xiaoqing Wang, Mai Muramoto, Masahiro Kamoshida, Masatoshi Kohno, Yoshinao Suzuki, Tomoharu Hashiguchi, Tsukasa Kobayashi, Masashi Yamaoka, Ryuji Yamashita. A Low Power 64 Gb MLC NAND-Flash Memory in 15 nm CMOS Technology. J. Solid-State Circuits, 51(1):196-203, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.