Datix: A System for Scalable Network Analytics

Dimitrios Sarlis, Nikolaos Papailiou, Ioannis Konstantinou, Georgios Smaragdakis, Nectarios Koziris. Datix: A System for Scalable Network Analytics. Computer Communication Review, 45(5):21-28, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.