Experimental Demonstration for Ionospheric Sensing and Aircraft Detection With a HF Skywave Multistatic Radar

Shu-zhu Shi, Zhengyu Zhao, Yan Liu, Gang Chen, Ting Li, Jing-nan Liu, Ming Yao. Experimental Demonstration for Ionospheric Sensing and Aircraft Detection With a HF Skywave Multistatic Radar. IEEE Geosci. Remote Sensing Lett., 11(7):1270-1274, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.