VDJtools: Unifying Post-analysis of T Cell Receptor Repertoires

Mikhail Shugay, Dmitriy V. Bagaev, Maria A. Turchaninova, Dmitriy A. Bolotin, Olga V. Britanova, Ekaterina V. Putintseva, Mikhail V. Pogorelyy, Vadim I. Nazarov, Ivan V. Zvyagin, Vitalina I. Kirgizova, Kirill I. Kirgizov, Elena V. Skorobogatova, Dmitriy M. Chudakov. VDJtools: Unifying Post-analysis of T Cell Receptor Repertoires. PLoS Computational Biology, 11(11), 2015. [doi]

@article{ShugayBTBBPPNZK15,
 title = {VDJtools: Unifying Post-analysis of T Cell Receptor Repertoires},
 author = {Mikhail Shugay and Dmitriy V. Bagaev and Maria A. Turchaninova and Dmitriy A. Bolotin and Olga V. Britanova and Ekaterina V. Putintseva and Mikhail V. Pogorelyy and Vadim I. Nazarov and Ivan V. Zvyagin and Vitalina I. Kirgizova and Kirill I. Kirgizov and Elena V. Skorobogatova and Dmitriy M. Chudakov},
 year = {2015},
 doi = {10.1371/journal.pcbi.1004503},
 url = {http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004503},
 researchr = {https://researchr.org/publication/ShugayBTBBPPNZK15},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {PLoS Computational Biology},
 volume = {11},
 number = {11},
}