Fuzzy-Methoden (Rezension)

Karl-Heinz Simon. Fuzzy-Methoden (Rezension). KI, 13(4):63, 1999.

Abstract

Abstract is missing.