ER-Fuzz:Conditional Code Removed Fuzzing

Xiaobin Song, Zehui Wu, Yan Cao, Qiang Wei. ER-Fuzz:Conditional Code Removed Fuzzing. TIIS, 13(7):3511-3532, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.