Sketch2Tag: automatic hand-drawn sketch recognition

Zhenbang Sun, Changhu Wang, Liqing Zhang, Lei Zhang 0001. Sketch2Tag: automatic hand-drawn sketch recognition. In Noboru Babaguchi, Kiyoharu Aizawa, John R. Smith, Shin'ichi Satoh, Thomas Plagemann, Xian-Sheng Hua, Rong Yan, editors, Proceedings of the 20th ACM Multimedia Conference, MM '12, Nara, Japan, October 29 - November 02, 2012. pages 1255-1256, ACM, 2012. [doi]

Authors

Zhenbang Sun

This author has not been identified. Look up 'Zhenbang Sun' in Google

Changhu Wang

This author has not been identified. Look up 'Changhu Wang' in Google

Liqing Zhang

This author has not been identified. Look up 'Liqing Zhang' in Google

Lei Zhang 0001

This author has not been identified. Look up 'Lei Zhang 0001' in Google