-responsive Photosynthetic and ROS Scavenging Mechanisms in Chloroplasts of Alkaligrass Revealed by Phosphoproteomics

Jinwei Suo, Heng Zhang, Qi Zhao, Nan Zhang, Yongxue Zhang, Ying Li, Baohua Song, Juanjuan Yu, Jianguo Cao, Tai Wang, Ji Luo, Lihai Guo, Jun Ma, Xumin Zhang, Yimin She, Lianwei Peng, Weimin Ma, Siyi Guo, Shaojun Dai. -responsive Photosynthetic and ROS Scavenging Mechanisms in Chloroplasts of Alkaligrass Revealed by Phosphoproteomics. Genomics, Proteomics & Bioinformatics, 18(3):271-288, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.