Scalability Analysis of Programmable Metasurfaces for Beam Steering

Hamidreza Taghvaee, Sergi Abadal, Alexandros Pitilakis, Odysseas Tsilipakos, Anna C. Tasolamprou, Christos Liaskos, Maria Kafesaki, Nikolaos V. Kantartzis, Albert Cabellos-Aparicio, Eduard Alarcón. Scalability Analysis of Programmable Metasurfaces for Beam Steering. IEEE Access, 8:105320-105334, 2020. [doi]

No reviews for this publication, yet.