First field trial of 40-km reach and 1024-split symmetric-rate 40-Gbit/s X-tunable WDM/TDM-PON

Katsuhisa Taguchi, Kota Asaka, Masamichi Fujiwara, Shin Kaneko, Tomoaki Yoshida, Yoshikazu Fujita, Hideyuki Iwamura, Masayuki Kashima, Satoshi Furusawa, Masahiro Sarashina, Hideaki Tamai, Akiya Suzuki, Toshiaki Mukojima, Shunji Kimura, Ken-ichi Suzuki, Akihiro Otaka. First field trial of 40-km reach and 1024-split symmetric-rate 40-Gbit/s X-tunable WDM/TDM-PON. In Optical Fiber Communications Conference and Exhibition, OFC 2015, Los Angeles, CA, USA, March 22-26, 2015. pages 1-3, IEEE, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.