The Enhanced Formaldehyde-Sensing Properties of P3HT-ZnO Hybrid Thin Film OTFT Sensor and Further Insight into Its Stability

Huiling Tai, Xian Li, Yadong Jiang, Guangzhong Xie, XiaoSong Du. The Enhanced Formaldehyde-Sensing Properties of P3HT-ZnO Hybrid Thin Film OTFT Sensor and Further Insight into Its Stability. Sensors, 15(1):2086-2103, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.