Degree centrality and fractional amplitude of low-frequency oscillations associated with Stroop interference

Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Rui Nouchi, Atsushi Sekiguchi, Hiroshi Hashizume, Yuko Sassa, Yuka Kotozaki, Carlos Makoto Miyauchi, Ryoichi Yokoyama, Kunio Iizuka, Seishu Nakagawa, Tomomi Nagase, Keiko Kunitoki, Ryuta Kawashima. Degree centrality and fractional amplitude of low-frequency oscillations associated with Stroop interference. NeuroImage, 119:197-209, 2015. [doi]

No reviews for this publication, yet.