Association between resting-state functional connectivity and empathizing/systemizing

Hikaru Takeuchi, Yasuyuki Taki, Rui Nouchi, Atsushi Sekiguchi, Hiroshi Hashizume, Yuko Sassa, Yuka Kotozaki, Carlos Makoto Miyauchi, Ryoichi Yokoyama, Kunio Iizuka, Seishu Nakagawa, Tomomi Nagase, Keiko Kunitoki, Ryuta Kawashima. Association between resting-state functional connectivity and empathizing/systemizing. NeuroImage, 99:312-322, 2014. [doi]

@article{TakeuchiTNSHSKMYINNKK14,
 title = {Association between resting-state functional connectivity and empathizing/systemizing},
 author = {Hikaru Takeuchi and Yasuyuki Taki and Rui Nouchi and Atsushi Sekiguchi and Hiroshi Hashizume and Yuko Sassa and Yuka Kotozaki and Carlos Makoto Miyauchi and Ryoichi Yokoyama and Kunio Iizuka and Seishu Nakagawa and Tomomi Nagase and Keiko Kunitoki and Ryuta Kawashima},
 year = {2014},
 doi = {10.1016/j.neuroimage.2014.05.031},
 url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.05.031},
 researchr = {https://researchr.org/publication/TakeuchiTNSHSKMYINNKK14},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {NeuroImage},
 volume = {99},
 pages = {312-322},
}