How do we define the "general purpose"?

Jin Tan, Xiaolian Duan, Daidi Zhong, Michael J. Kirwan. How do we define the "general purpose"?. Computer Standards & Interfaces, 36(6):963-965, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.