Sora: High Performance Software Radio Using General Purpose Multi-core Processors

Kun Tan, Jiansong Zhang, Ji Fang, He Liu, Yusheng Ye, Shen Wang, Yongguang Zhang, Haitao Wu, Wei Wang, Geoffrey M. Voelker. Sora: High Performance Software Radio Using General Purpose Multi-core Processors. In Jennifer Rexford, Emin Gün Sirer, editors, Proceedings of the 6th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation, NSDI 2009, April 22-24, 2009, Boston, MA, USA. pages 75-90, USENIX Association, 2009. [doi]

@inproceedings{TanZFLYWZWWV09,
 title = {Sora: High Performance Software Radio Using General Purpose Multi-core Processors},
 author = {Kun Tan and Jiansong Zhang and Ji Fang and He Liu and Yusheng Ye and Shen Wang and Yongguang Zhang and Haitao Wu and Wei Wang and Geoffrey M. Voelker},
 year = {2009},
 url = {http://www.usenix.org/events/nsdi09/tech/full_papers/tan/tan.pdf},
 researchr = {https://researchr.org/publication/TanZFLYWZWWV09},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 pages = {75-90},
 booktitle = {Proceedings of the 6th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation, NSDI 2009, April 22-24, 2009, Boston, MA, USA},
 editor = {Jennifer Rexford and Emin Gün Sirer},
 publisher = {USENIX Association},
}