Spatial Context-Aware Self-Attention Model For Multi-Organ Segmentation

Hao Tang, Xingwei Liu, Kun Han, Xiaohui Xie, Xuming Chen, Qian Huang, Yong Liu, Shanlin Sun, Narisu Bai. Spatial Context-Aware Self-Attention Model For Multi-Organ Segmentation. In IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision, WACV 2021, Waikoloa, HI, USA, January 3-8, 2021. pages 938-948, IEEE, 2021. [doi]

@inproceedings{TangLHXCHLSB21,
 title = {Spatial Context-Aware Self-Attention Model For Multi-Organ Segmentation},
 author = {Hao Tang and Xingwei Liu and Kun Han and Xiaohui Xie and Xuming Chen and Qian Huang and Yong Liu and Shanlin Sun and Narisu Bai},
 year = {2021},
 doi = {10.1109/WACV48630.2021.00098},
 url = {https://doi.org/10.1109/WACV48630.2021.00098},
 researchr = {https://researchr.org/publication/TangLHXCHLSB21},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 pages = {938-948},
 booktitle = {IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision, WACV 2021, Waikoloa, HI, USA, January 3-8, 2021},
 publisher = {IEEE},
 isbn = {978-1-6654-0477-8},
}