Operations Research Transforms Baosteel's Operations

Lixin Tang, Ying Meng, Gongshu Wang, Zhi-Long Chen, Jiyin Liu, Guofen Hu, Lijun Chen, Bo Zhang. Operations Research Transforms Baosteel's Operations. Interfaces, 44(1):22-38, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.