Exploration of Intercell Wireless Millimeter-Wave Communication in the Landscape of Intelligent Metasurfaces

Anna C. Tasolamprou, Alexandros Pitilakis, Sergi Abadal, Odysseas Tsilipakos, Xavier Timoneda, Hamidreza Taghvaee, Mohammad Sajjad Mirmoosa, Fu Liu, Christos Liaskos, Ageliki Tsioliaridou, Sotiris Ioannidis, Nikolaos V. Kantartzis, Dionysios Manessis, Julius Georgiou, Albert Cabellos-Aparicio, Eduard Alarcón, Andreas Pitsillides, Ian F. Akyildiz, Sergei Tretyakov, Eleftherios N. Economou, Maria Kafesaki, Costas M. Soukoulis. Exploration of Intercell Wireless Millimeter-Wave Communication in the Landscape of Intelligent Metasurfaces. IEEE Access, 7:122931-122948, 2019. [doi]