NPInter v4.0: an integrated database of ncRNA interactions

XueYi Teng, Xiaomin Chen, Hua Xue, Yiheng Tang, Peng Zhang, Quan Kang, Yajing Hao 0001, Runsheng Chen, Yi Zhao, Shunmin He. NPInter v4.0: an integrated database of ncRNA interactions. Nucleic Acids Research, 48(Database-Issue), 2020. [doi]

Authors

XueYi Teng

This author has not been identified. Look up 'XueYi Teng' in Google

Xiaomin Chen

This author has not been identified. Look up 'Xiaomin Chen' in Google

Hua Xue

This author has not been identified. Look up 'Hua Xue' in Google

Yiheng Tang

This author has not been identified. Look up 'Yiheng Tang' in Google

Peng Zhang

This author has not been identified. Look up 'Peng Zhang' in Google

Quan Kang

This author has not been identified. Look up 'Quan Kang' in Google

Yajing Hao 0001

This author has not been identified. Look up 'Yajing Hao 0001' in Google

Runsheng Chen

This author has not been identified. Look up 'Runsheng Chen' in Google

Yi Zhao

This author has not been identified. Look up 'Yi Zhao' in Google

Shunmin He

This author has not been identified. Look up 'Shunmin He' in Google