NPInter v4.0: an integrated database of ncRNA interactions

XueYi Teng, Xiaomin Chen, Hua Xue, Yiheng Tang, Peng Zhang, Quan Kang, Yajing Hao 0001, Runsheng Chen, Yi Zhao, Shunmin He. NPInter v4.0: an integrated database of ncRNA interactions. Nucleic Acids Research, 48(Database-Issue), 2020. [doi]

@article{TengCXTZK0CZH20,
 title = {NPInter v4.0: an integrated database of ncRNA interactions},
 author = {XueYi Teng and Xiaomin Chen and Hua Xue and Yiheng Tang and Peng Zhang and Quan Kang and Yajing Hao 0001 and Runsheng Chen and Yi Zhao and Shunmin He},
 year = {2020},
 doi = {10.1093/nar/gkz969},
 url = {https://doi.org/10.1093/nar/gkz969},
 researchr = {https://researchr.org/publication/TengCXTZK0CZH20},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {Nucleic Acids Research},
 volume = {48},
 number = {Database-Issue},
}