Liquid Level Sensor Based on a V-Groove Structure Plastic Optical Fiber

Chuanxin Teng, Houquan Liu, Hongchang Deng, Shijie Deng, Hongyan Yang, Ronghui Xu, Ming Chen, Libo Yuan, Jie Zheng. Liquid Level Sensor Based on a V-Groove Structure Plastic Optical Fiber. Sensors, 18(9):3111, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.