Magnetic Levitation Haptic Augmentation for Virtual Tissue Stiffness Perception

Qianqian Tong, Zhiyong Yuan, Xiangyun Liao, Mianlun Zheng, Tianchen Yuan, Jianhui Zhao. Magnetic Levitation Haptic Augmentation for Virtual Tissue Stiffness Perception. IEEE Trans. Vis. Comput. Graph., 24(12):3123-3136, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.