A Novel Nonlinear Parameter Estimation Method of Soft Tissues

Qianqian Tong, Zhi-yong Yuan, Mianlun Zheng, Xiangyun Liao, Weixu Zhu, Guian Zhang. A Novel Nonlinear Parameter Estimation Method of Soft Tissues. Genomics, Proteomics & Bioinformatics, 15(6):371-380, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.